Search media releases

Prolific offender jailed after spitting at member of rail staff - Holyhead

Christopher Jones.jpg

Christopher Jones

View | Download (JPG - 21 KB)

A man who threatened and spat at a member of rail staff at Holyhead railway station has been jailed for a total of 26 weeks, following a British Transport Police investigation.

Christopher Jones, 52, and of Victoria road, Wrexham, was found guilty of common assault and a section 4 public order offence at Llandudno Magistrates’ Court on 13 January.

At 10.15pm on Monday 11 of January, Jones was challenged by a member of rail staff when he began to cough and spit at Holyhead station. Taking offence, Jones threatened the member of staff saying, “I’ll get you killed.”

At around 4.20am, the following morning (12/01), a member of rail staff at Holyhead railway station asked Jones for his ticket for inspection. Jones became extremely aggressive and spat at the member of staff when he was unable to produce a valid ticket.

An officer witnessed the incident and arrested Jones at the scene.

BTP Investigating Officer Jon Liptrot said: “Violent behaviour towards members of rail staff will absolutely not be tolerated under any circumstances.

“Nobody should be afraid of being assaulted at work, especially in such a disgusting manner.

“I am grateful to the courts for the sentence imposed on the defendant and hope it serves as a strong reminder that this type of behaviour will not be tolerated on the railway.

“Thank you to our colleagues at North Wales Police for their assistance with this incident.”

If you experience any issues on public transport, contact BTP by texting 61016 or calling 0800 40 50 40 at any time. If you’re in immediate danger, always call 999.

 

Troseddwr toreithiog wedi'i garcharu ar ôl poeri at aelod o staff y rheilffordd - Caergybi

Mae dyn a fygythiodd ac a boeri at aelod o staff rheilffordd yng ngorsaf reilffordd Caergybi wedi cael ei garcharu am gyfanswm o 26 wythnos, yn dilyn ymchwiliad gan Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

Cafwyd Christopher Jones, 52, ac o Victoria Road, Wrecsam, yn euog o ymosodiad cyffredin a throsedd trefn gyhoeddus adran 4 yn Llys Ynadon Llandudno ar 13 Ionawr.

Am 10.15pm ddydd Llun 11 Ionawr, heriwyd Jones gan aelod o staff rheilffordd pan ddechreuodd besychu a phoeri yng ngorsaf Caergybi. Gan gymryd tramgwydd, bygythiodd Jones yr aelod o staff gan ddweud, “Byddaf yn cael eich lladd.”

Am tua 4.20am, y bore canlynol (12/01), gofynnodd aelod o staff rheilffyrdd yng ngorsaf reilffordd Caergybi i Jones am ei docyn i'w archwilio. Daeth Jones yn hynod ymosodol a phoeri at yr aelod staff pan nad oedd yn gallu cynhyrchu tocyn dilys.

Bu swyddog yn dyst i'r digwyddiad ac arestiodd Jones yn y fan a'r lle.

Dywedodd Jon Liptrot, Swyddog Ymchwilio HTP: “Ni fydd ymddygiad treisgar tuag at aelodau staff rheilffyrdd yn cael ei oddef o dan unrhyw amgylchiadau.

“Ni ddylai neb ofni ymosod arno yn y gwaith, yn enwedig mewn modd mor ffiaidd.

“Rwy’n ddiolchgar i’r llysoedd am y ddedfryd a roddwyd ar y diffynnydd ac yn gobeithio ei fod yn ein hatgof gryf na fydd y math hwn o ymddygiad yn cael ei oddef ar y rheilffordd.

“Diolch i’n cydweithwyr yn Heddlu Gogledd Cymru am eu cymorth gyda’r digwyddiad hwn.”

Os ydych chi'n profi unrhyw broblemau ar drafnidiaeth gyhoeddus, cysylltwch â HTP trwy anfon neges destun at 61016 neu ffonio 0800 40 50 40 ar unrhyw adeg. Os ydych chi mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999 bob amser.

Share release