Search media releases

Security staff threatened with bottle at Llandudno Junction station

2000069319.jpg

2000069319

View | Download (JPG - 10 KB)

Do you recognise this man?

Officers investigating a verbal assault towards a member of security staff at Llandudno Junction railway station are today releasing an image in connection.

At around 9.25pm on Tuesday 6 October, an intoxicated man entered the station and urinated on the overbridge.

When asked to leave by a member of security staff, the man became verbally abusive and threatened the security staff with a bottle, before being removed from the station.

Officers believe the man in the image may have information which could help their investigation.

If you recognise him, or have any information, please contact BTP by texting 61016 or calling 0800 40 50 40 quoting reference 2000069319.

Alternatively, you can call Crimestoppers anonymously on 0800 555 111.

 

Bygythiodd staff diogelwch gyda photel yng ngorsaf Cyffordd Llandudno

Ydych chi'n adnabod y dyn hwn?

Heddiw mae swyddogion sy’n ymchwilio i ymosodiad llafar tuag at aelod o staff diogelwch yng ngorsaf reilffordd Cyffordd Llandudno yn rhyddhau llun mewn cysylltiad.

Am tua 9.25yh ar ddydd Mawrth 6 Hydref, daeth dyn meddw i'r orsaf a throethi ar y bont.

Pan ofynnodd aelod o staff diogelwch iddo adael, daeth y dyn yn ymosodol gan fygwth y staff diogelwch gyda photel, cyn cael ei symud o'r orsaf.

Mae swyddogion yn credu y gallai fod gan y dyn yn y llun wybodaeth a allai helpu eu hymchwiliad.

Os ydych chi'n ei adnabod, neu os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, cysylltwch â HTP trwy anfon neges destun at 61016 neu ffonio 0800 40 50 40 gan ddyfynnu cyfeirnod 2000069319.

Fel arall, gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

 

Share release