Search media releases

Man threatened member of rail staff - Bridgend

Bridgend assault_1.png

Bridgend verbal assault

View | Download (PNG - 294 KB)

Do you recognise this man?

Officers investigating a verbal assault towards a member of rail staff at Bridgend railway station are today releasing these images in connection.

On 9 September at around 8.45pm, it is reported a man subjected a female security guard to a series of abusive comments and threatened to “give her a hiding.”

Officers believe the man in the CCTV images may have information which could help their investigation.

If you recognise them or have any information, please contact BTP by texting 61016 quoting reference 571 of 09/09/20.

Alternatively, you can call Crimestoppers anonymously on 0800 555 111.


Dyn wedi bygwth aelod o staff rheilffyrdd - Pen-y-bont ar Ogwr

Ydych chi'n adnabod y dyn hwn?

Heddiw mae swyddogion sy’n ymchwilio ymosodiad llafar tuag at aelod o staff rheilffyrdd yng ngorsaf reilffordd Pen-y-bont ar Ogwr yn rhyddhau’r lluniau hyn mewn cysylltiad.

Ar 9 Medi am tua 8.45pm, adroddir bod dyn wedi gwneud gyfres o sylwadau ymosodol ac wedi bygwth gwarchodwr diogelwch benywaidd.

Mae swyddogion yn credu y gallai fod gan y dyn yn y lluniau wybodaeth a allai helpu eu hymchwiliad.

Os ydych chi'n eu hadnabod neu os oes gennych unrhyw wybodaeth, cysylltwch â BTP trwy anfon neges destun at 61016 gan ddyfynnu cyfeirnod 571 o 09/09/20.

Fel arall, gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Bridgend assault.png

Bridgend verbal assault #2

View | Download (PNG - 127 KB)

Share release